ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς και στο Chica Clothing λειτουργούμε συμμορφούμενοι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ιδίως με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών , γι αυτό και θεσπίσαμε την ανάλογη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ»), προκειμένου να ενημερωθείτε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά Σας δεδομένα, τα οποία Εσείς οικειοθελώς μας γνωστοποιείτε.

Μέσω της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Σας δίνετε η δυνατότητα να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών Σας δεδομένων, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά Σας.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller)
Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

Ε. Κουτσουμπίδης & ΣΙΑ ΟΕ
Εμπόριο Γυναικείων Ενδυμάτων/Υποδημάτων
Σαλαμίνος 5, 54626
Θεσσαλονίκη

Ενώ υπεύθυνος για την επεξεργασία τους ορίζεται ο κ. Ευστράτιος Κουτσουμπίδης.

Υπεύθυνος Αποθήκευσης (Data Processor)
Η αποθήκευση δεδομένων γίνεται σε managed (semi-dedicated) shared hosting από την εταιρεία Multihosting.gr. Σχετικά με τους σκοπούς, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένω και τα τεχνικά μέτρα προστασίας, μπορείτε να διαβάσετε στην αντίστοιχη ενότητα Προστασίας Δεδομένων στην εταιρεία Multihosting  https://www.multihosting.gr/privacy-legal.html


Ορισμός προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP . Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.


Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων
Το chicaclothing.com δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει Εσείς ρητά, οικειοθελώς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους. Ειδικότερα, μας γνωστοποιείτε εκουσίως προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο, όταν προβαίνετε σε αγορά από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε με τη χρήση του τηλεφωνικού μας κέντρου, όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω email, καθώς και όταν συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς ή ζητάτε πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή για την πορεία της αγοράς σας ή τέλος όταν ασκείτε τα δικαιώματα σας ως καταναλωτής.

Εμείς αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή διαβιβάζουμε/κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας για αυτό και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και στα πλαίσια της επικοινωνίας και των συναλλαγών σας μαζί μας, και της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την εγγραφής σας ως μέλος και τη δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστεί να μας υποβάλλετε εκουσίως:
Όνομα, επίθετο, ολοκληρωμένη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για ολοκλήρωση αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα χρειαστεί επιπλέον να μας υποβάλλετε εκουσίως:
Διεύθυνση αποστολής παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) καθώς και κατά περίπτωση τα φορολογικά σας στοιχεία.

Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησης τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Σε περίπτωση βούλησης υπαναχώρησης από την εν λόγω εφαρμογή, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση και να δηλώσει εγγράφως τη σχετική του βούληση.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.

Τέλος, ο Data Processor συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για να αναγνωρίζει επικείμενη παραβίαση στην ιστοσελίδα. Οι IP αυτές αποθηκεύονται στον server για το διάστημα των 6 μηνών.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα που παρέχονται από Εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτονόητο ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Κοινοποίηση δεδομένων
Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους της και τους υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια της επιχείρησης και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το συμφέρον του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε όλοι οι συνεργάτες μας να προβαίνουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα μας και την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας.

Διαφορετικά, και χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας, δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε να τα κοινοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν η κοινοποίηση μας ζητηθεί από αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή αρχές ποινικής δίωξης.

Γνωστοποίηση παραβίασης
Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ασφάλισης δεδομένων μέσω του συνεργάτη Data Processor. Παρόλ’αυτά κανένα σύστημα δεν μπορεί αν είναι πλήρος ασφαλές εφόσον είναι στο διαδίκτυο. Εγγυούμαστε πως εφόσον αντιληφθούμε παραβίαση σε κάθε προσωπικά δεδομένα που κρατάμε, θα ενημερωθείτε άμεσα για την παραβίαση αυτή. Για την κάθε επικείμενη παραβίαση είτε θα ενημερωθούμε από την εταιρεία φιλοξενίας ή από τους τακτικούς ελέγχους που κάνουν οι υπάλληλοι μας. Η γνωστοποίηση της παραβίασης, μετά την αντίληψη της, θα γίνει άμεσα ή εντός 72 ωρών όπως ορίζουν τα άρθρα Άρθρα 33, 34 του Νόμου.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων
Ρητά δηλώνουμε την πρόθεση μας να μην συλλέξουμε δεδομένα ανηλίκων (κάτω των 16 ετών). Ωστόσο, εάν δεν γίνει αντιληπτή η ανηλικότητα του χρήστη, παρακαλούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες να μας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να προβούμε άμεσα στη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για το άτομο σας ή τη διόρθωση αυτών. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας, αρκεί να περιέλθει σε γνώση μας η ρητή σχετική σας βούληση. Παρακαλούμε στείλτε μας τέτοιο αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Πολιτική Cookies
Το chicaclothing.com δεν καταγράφει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και να μην περιηγηθούν στον ιστότοπο αυτό.

Cookies που συλλέγουμε

 • Συγκεντρωτικές στατιστικές
  Το chicaclothing.com μπορεί να συλλέξει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις πιο δημοφιλείς θέσεις στον ιστότοπό μας ή να χρησιμοποιήσουμε το spam που ελέγχεται από τα φίλτρα μας για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ωστόσο, δεν συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης για αυτή την περίπτωση.
 • Υπηρεσία Affiliate Marketing
  Τα cookies αυτά μας είναι απαραίτητα ώστε να γνωρίζουμε ποιος συνεργάτης παρέπεμψε έναν πελάτη σε εμάς, ώστε να μπορέσουμε να τον ανταμείψουμε. Τα συγκεκριμένα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις.
 • Push notifications
  Με τη χρήση της ανανεωμένης υπηρεσίας OneSignal, αυτομάτως δεν λαμβάνουμε την IP του επισκέπτη όπως επίσης δεν αποθηκεύεται κανένα άλλο δεδομένο που χαρακτηρίζεται ως προσωπικό δεδομένο. Μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από την υπηρεσία στο σύνδεσμο https://documentation.onesignal.com/v5.0/docs/data-collected-by-the-onesignal-sdk.
  Για την διαγραφή σας από την υπηρεσία ειδοποιήσεων παρακαλούμε ακολουθήστε την διαδικασία παρακάτω: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • Google Analytics
  Μέσω της υπηρεσίας Google analytics συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας (Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου Google εδώ: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/).

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ COOKIE

Ενημέρωση και τροποποίηση
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα εκδοσή της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση ή τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας.