ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020

Ο ιστότοπος www.chicaclothing.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Ε. Κουτσουμπίδης & ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στην Σαλαμίνος 5, Λαδάδικα Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 999766731 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευστράτιο Κουτσουμπίδη και θα καλείται πλέον ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους χρήσης όπου εφαρμόζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να δέχεται ο κάθε επισκέπτης ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη να μην κάνει χρήση στον ιστότοπο www.chicaclothing.com.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους χρήσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε αλλαγή των όρων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι παραγγελίες εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι αναφερόμενες διαθεσιμότητες είναι πραγματικές, παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση λάθους στην διαθεσιμότητα της αποθήκης στην Εταιρία. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για πιθανή ημερομηνία διαθεσιμότητας ή για τυχόν πλήρη έλλειψη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας


ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα του μας ελέγχονται πλήρως πριν την αποστολή της κάθε παραγγελίας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης παραλάβει προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση του. Για αντικατάσταση ελλατωματικού προϊόντος παρακαλούμε δείτε στην σελίδα «Επιστροφές Προϊόντων». Δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης, εάν η φθορά στο προϊόν της Εταιρείας προκλήθηκε από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του, από κακή συντήρησή του, ή πρόκειται για φυσιολογική φθορά λόγω της χρήσης του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

Το ChicaClothing.com δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά στην ποιότητα ή/και την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και ειδική χρήση, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από τη συσκευασία του προϊόντος. Οποιαδήποτε τηλεφωνική ενημέρωση γίνει από το ChicaClothing.com σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνση του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση του ChicaClothing.com.
Οι πελάτες/χρήστες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις προδιαγραφές και τη σύνθεση κάθε πωλούμενου προϊόντος, ώστε να διαπιστώσουν κατά περίπτωση αν χρησιμοποιείται στην κατασκευή ή υπάρχει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος οποιαδήποτε πρώτη ύλη ή εν γένει υλικό, στο οποίο έχει αλλεργία ή προβλήματα υγείας στον ίδιο ή σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. μικρά παιδιά).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση της από την ηλεκτρονική διαδικασία της ιστοσελίδας. Έπειτα την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορείτε να την ακυρώσετε, μέχρι τις 12:30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, είτε τηλεφωνικός στο 2310.262807 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@chicaclothing.com.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε κάθε σύμβαση (αγορά) από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε (14) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με την κράτηση των μεταφορικών από και προς εμάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τους όρους επιστροφών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την τροποποίηση της παραγγελίας σας έπειτα την ολοκλήρωση, μπορείτε να κάνετε αλλαγές/προσθήκες/τροποποιήσεις είτε τηλεφωνικός στο 2310.262807 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@chicaclothing.com.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής παραγγελίας το Chicaclothing.com διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση του ποσού των €5,00 ως προς την πληρωμή μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό σύστημα του ChicaClothing.com σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, μέσω της ενότητας "Ο λογαριασμός μου" και επίσης μέσω ενημερωτικών email όπου λαμβάνετε κάθε φορά που η παραγγελία αλλάζει στάδιο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή πραγματοποιείτε είτε μέσω Αντικαταβολής (μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας) ή μέσω Paypal/πιστωτικής κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Τρόποι Πληρωμών